Skip to content

Board Members

CSAUS 第14届理事会

会长:        倪小鹏(俄亥俄现代中文学校)
副会长:    梁辉(哈维中文学校)
                    夏铭(牛顿中文学校)
秘书长:    陈卫平(华府希望中文学校)
副秘书长:李欣(亚特兰大现代中文学校)
理事:        关丽华(休斯顿华夏中文学校)
                    叶海虹(密西根新世纪中文学校)
                    邱继明(希林亚裔社区中心中文学校)
                    王静涛(爱城华文学院)
                    许尤峰(圣路易现代中文学校)

历任会长:倪涛、王建军、李允晨、郑良根、何振宇、马京升、李功赋、汤年发、廖启红、帅致若、张星钰、刘申、邢彬

CSAUS 14th Board

 

President:                             Ni Xiaopeng (Ohio Contemporary Chinese School) 
Vice President:                    Liang Hui (Howard County Chinese School) 
                                                Xia Ming (Newton Chinese School) 
Secretary General:              Chen Weiping (Hope Chinese School) 
Deputy Secretary General: Li Xin (Atlanta Contemporary Chinese Academy)
Board of Directors:              Guan Lihua (Houston Huaxia Chinese School) 
                                                Ye Haihong (Michigan New Century Chinese School) 
                                                Qiu Jiming (Xilin Chinese School) 
                                                Wang Jingtao (Aicheng Chinese Academy) 
                                                Xu Youfeng (St. Louis Modern Chinese School)

Past Presidents: Ni Tao, Wang Jianjun, Li Yunchen, Zheng Lianggen, He Zhenyu, Ma Jingsheng, Li Gongfu, Tang Nianfa, Liao Qihong, Shuai Zhiruo, Zhang Xingyu, Liu Shen, Xing Bin